Quy hoạch chi tiết phát triển hệ thống cảng cạn Việt Nam

Thứ Hai, 16/07/2018, 16:08 GMT+7

Quy hoạch chi tiết phát triển hệ thống cảng cạn Việt Nam giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 đã được Bộ Giao thông vận tải phê duyệt tại Quyết định số 1201/QĐ-BGTVT ngày 11/06/2018. Nội dung cụ thể đã được đăng tải tại phần đính kèm bài viết.

Cảng vụ Hàng hải Nha Trang thông báo tới các doanh nghiệp, hiệp hội vận tải; logistics; đầu tư - khai thác cảng biển; ICD; các cơ quan, đơn vị liên quan trong khu vực quản lý được biết và cập nhật thông tin trong quy hoạch đã được Bộ Giao thông vận tải phê duyệt.