Thông báo Hàng hải vùng biển tổ chức bắn đạn thật

Thứ Sáu, 24/08/2018, 08:44 GMT+7

Thực hiện theo đơn đề nghị của Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân sẽ tổ chức bắn đạn thật trên biển tại vị trí thao trường bắn phía Đông bãi Thông Cam Ranh, yêu cầu các phương tiện không được đi vào vùng diễn tập trong thời gian như tại Thông báo số 736/TBHH-CVHHNT ngày 22/08/2018 của Cảng vụ Hàng hải Nha Trang.