Hưởng ứng cuộc thi viết "Sáng kiến, mô hình, phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu quả cho thanh niên, thiếu niên"

Thứ Sáu, 14/09/2018, 13:46 GMT+7

Hưởng ứng cuộc thi viết "Sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu quả cho thanh, thiếu niên" của Bộ Tư pháp theo chỉ đạo của CHHVN. Đề nghị CCVC của Cảng vụ Hàng hải Nha Trang tích cực có những bài viết tham gia nhằm phát động phong trào tại đơn vị.

Nội dung và thể lệ cuộc thi được đính kèm theo file.