Tuyên truyền kết quả kỳ họp thức 6, Quốc hội khóa XIV

Thứ Sáu, 21/12/2018, 08:18 GMT+7

Sau gần một tháng làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm, kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV đã kết thúc tốt đẹp, hoàn thành chương trình đề ra.

Kính đề nghị các cá nhân, đơn vị quan tâm, chỉ đạo và tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.