Kỷ niệm 40 năm Ngày Chiến thắng chiến tranh, bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc và cùng quân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng (07/01/1979-07/01/2019)

Thứ Sáu, 21/12/2018, 08:22 GMT+7

Nội dung đề cương xoay quanh cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới, giúp đỡ nhân dân Campuchia chống lại chế độ diệt chủng Pôn Pốt giai đoạn sau năm 1975.

Vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng!