Phê duyệt đề án bảo đảm an toàn giao thông đường thủy nội địa

Chủ Nhật, 21/04/2019, 13:07 GMT+7

Mục tiêu tổng quát của Đề án là xác định, tổ chức thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước về trật tự, ATGT đường thủy nội địa; nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về trật tự, ATGT cho người tham gia giao thông và người dân sống dọc các tuyến đường thủy nội địa; tăng cường điều kiện an toàn của kết cấu hạ tầng, phương tiện nhằm giảm tai nạn giao thông (TNGT) đường thủy nội địa trong tình hình mới.

Cụ thể, cải tạo 100% các điểm đen TNGT trên các tuyến đường thủy nội địa chính, 100% phương tiện thủy nội địa được lắp đặt các thiết bị nhận dạng tự động AIS, thông tin liên lạc VHF, trang bị đầy đủ áo phao và dụng cụ nổi cầm tay cho hành khách, được đăng ký, đăng kiểm theo quy định; 100% thuyền viên được đào tạo, cấp giấy chứng nhận chứng chỉ chuyên môn theo quy định,...

Định hướng sau năm 2030, hoàn thiện hệ thống pháp luật, quy hoạch và cơ chế chính sách về bảo đảm trật tự ATGT đường thủy nội địa; đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa; áp dụng khoa học - công nghệ tiên tiến trong hoạt động quản lý, nhằm giảm TNGT đường thủy nội địa một cách bền vững.