Chi bộ Tổ chức cán bộ - Cục Hàng hải Việt Nam tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2020-2022

Thứ Năm, 14/05/2020, 10:45 GMT+7

Toàn cảnh Đại hội nhiệm kỳ 2020-2022 của Chi bộ Tổ chức cán bộ

Đại hội đã diễn ra theo Quy định của Đảng và Hướng dẫn, chỉ đạo của Trung ương, Đảng ủy Khối, Đảng ủy Bộ, Đảng ủy Cục.

Trong nhiệm kỳ 2017-2020, Chi bộ Tổ chức cán bộ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ về thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng. Hai năm 2018-2019, Chi bộ được Đảng ủy Cục công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và trao tặng Giấy khen của Đảng ủy Cục Hàng hải Việt Nam.

Đ/c Đinh Văn Thắng tặng hoa cho Bí thư, Phó Bí thư nhiệm kỳ mới

Cùng với đó, Chi bộ Tổ chức cán bộ đã triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4, Khóa XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lù sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, các biểu hiện “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các đồng chí lãnh đạo, đảng viên của Chi bộ luôn tự giác xây dựng và thực hiện tốt bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hàng năm.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Đinh Văn Thắng kêu gọi toàn thể đảng viên của Chi bộ tiếp tục đoàn kết, đồng lòng nỗ lực vượt qua khó khăn; năng động, sáng tạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2022, quyết tâm xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh.

“Đảng viên Chi bộ Tổ chức cán bộ luôn gương mẫu, tích cực thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Cục Hàng hải Việt Nam lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến tới Đại hội Đảng cấp trên và Đại hội XIII của Đảng” - đồng chí Đinh Văn Thắng khẳng định.