Văn bản pháp luật

Ban hành biểu khung giá dịch vụ Hoa tiêu tại tỉnh Khánh Hoà và tỉnh Ninh Thuận

Thứ Tư, 02/01/2019, 10:45 GMT+7

Quyết định số 71/QĐ-CTHTHHKVVIII ngày 21/12/2018 của Cty Hoa tiêu Hàng hải KV VIII về Ban hành biểu giá dịch vụ hoa tiêu hàng hải tại cảng biển thuộc tỉnh Khánh Hoà và tỉnh Ninh Thuận