Chung tay phát triển Công nghệ thông tin trong lĩnh vực hàng hải

Triển khai ứng dụng các công nghệ của 4.0 đối với Doanh nghiệp ngành hàng hải

Thứ Hai, 10/12/2018, 09:24 GMT+7

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 16/CT-TTg về tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0
Các bài đã đăng