Kỷ niệm chiến thắng

Kỷ niệm 40 năm Ngày Chiến thắng chiến tranh, bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc và cùng quân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng (07/01/1979-07/01/2019)

Thứ Sáu, 21/12/2018, 08:22 GMT+7

Ban Tuyên giao Trung ương ban hành Đề cương tuyên truyền: Nhân kỷ niệm ngày chiến thắng chiến tranh, bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc và cùng quân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng (07/01/1979-07/01/2019)
Các bài đã đăng