Môi trường

Nghị định 48/2020/NĐ-CP ngày 15/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ

Thứ Tư, 20/05/2020, 15:44 GMT+7

Ngày 15/4/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 48/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khí tượng thủy văn. Nghị định này sẽ có hiệu lực từ ngày 01/6/2020.
Các bài đã đăng
Trang 1 / 3