Nha Trang
C.TẢI SÔNG TẮC
KHU NEO ANAMARINA
MŨI CHỤT
NEO N.TRANG
NEO N.TRANG: CỬU LONG 01
 GIA BẢO 368
 GIA BẢO 388
 HASSYU 02
 HASSYU 03
 NAM NINH 18
 PHÚ HÀ TÂY
 PHÚ LONG 06
 VS 735
P/S BẮC: LONG PHÚ 18
NMĐT N.TRANG
NMĐT N.TRANG: CAM RANH 07
 CỬU LONG 26
 SƠN HÙNG 26-ALCI
 YBMV-3
NHA TRANG
NT1: EMPEROR CRUISE
NT4: CNT 800
QUÂN CẢNG
HQA: HÀ BÌNH 36-BLC
THỬ BIỂN
YẾN SÀO
Ba Ngòi
C.TẢI C.RANH
CAM RANH
C2: MINXIN
C5: CAM RANH 04
 TLA 05
HỒNG MỘC
K662
K720
NEO C.RANH
NEO C.RANH: SAO VIỆT 28
 TUẤN CƯỜNG 88
NMĐT C.RANH
NMĐT C.RANH: BARBORKA
 FS BEACH
 GAULA I
 JOSEFINA
 NEO
 NYMF
NMXM C. RANH
NMXM C.RANH: VIỆT THẮNG 126
QUỐC TẾ C. RANH
X52
Vịnh Vân Phong
BẮC VÂN PHONG
C.TẢI V.PHONG
CẢNH SÁT BIỂN
CẢNH SÁT BIỂN: LA-06453
 LA-07526
CONTAINER V.PHONG
ĐẦM MÔN
ĐẦM MÔN: CNT 1000
HÒN KHÓI
HK100: GIA THÀNH 36
 PHÚ AN 168
 TÂN KHOA 28-BLC
HVS
HVS1: XIN FENG HAI
HVS2: JULIE
KHO MỸ GIANG
VPT1: LONG PHÚ 03
NEO ĐẦM MÔN
NEO H. KHÓI
NEO H.KHÓI: CHÂU THÀNH SHIP 27
 HẢI MINH 36-BIDV
 SG-6015
 SG-7946
 TRỌNG ANH 45
 VIỆT MỸ
 VSM-N01
NEO HVS
NEO V.PHONG
NEO V.PHONG: HA 97
 TC-39
PPXM LONG SƠN
PPXM LONG SƠN: CNT 700
PPXM N.THỦY
STS
TRẠM PPXM XUÂN THÀNH
XT100: XUÂN THỦY 05
Đảo Yến
HÒN NỘI
Ninh Chữ
CH.TẢI N.CHỮ
NEO N.CHỮ
NEO N.CHỮ: ĐỨC TOÀN 25
 MINH TIẾN 15
 QUANG ANH 06
 SAO MAI 125
 SAO MAI 126
NINH CHỮ
Cà Ná
CÀ NÁ
NEO CÀ NÁ
Trường Sa
NEO TRƯỜNG SA
TRƯỜNG SA