Nha Trang
C.TẢI SÔNG TẮC
KHU NEO ANAMARINA
MŨI CHỤT
MŨI CHỤT: LONG PHÚ 04
NEO N.TRANG
NEO N.TRANG: AN TRUNG 46
 PHÚ HÀ TÂY
NMĐT N.TRANG
NMĐT N.TRANG: CAM RANH 07
 CỬU LONG 26
 SƠN HÙNG 26-ALCI
 TÙNG QUÂN 88
 YBMV-3
NHA TRANG
NT1: EMPEROR CRUISE
NT2: THỦY AN 26
NT3: CỬU LONG 01
 HASSYU 02
 HASSYU 03
NT4: CNT 700
 VS 735
QUÂN CẢNG
HQA: PHÚ LONG 06
 THUẬN HẢI 36
THỬ BIỂN
YẾN SÀO
Ba Ngòi
C.TẢI C.RANH
CAM RANH
C1: THẮNG LỢI 27
C3: PHAROSTAR
C5: TLA 05
 THÀNH THẮNG 06
HỒNG MỘC
K662
K662: HOÀNG LINH 58
K720
NEO C.RANH
NEO C.RANH: ĐỨC VIỆT 568
 HÀ DƯƠNG 08
 HẢI LONG 225
 HOÀNG ANH 39
 KHANG DƯƠNG 16
 NGỌC QUÝ 179
 NGỌC QUÝ 279
 SEA PEARL I
 TASCO NIRAND
 TRƯỜNG THÀNH 89
NMĐT C.RANH
NMĐT C.RANH: BARBORKA
 FS BEACH
 GAULA I
 HƯNG PHÚ 1000
 JOSEFINA
 NEO
 NYMF
 PHÚ XUÂN 19
 QUÊ HƯƠNG 02
NMXM C. RANH
NMXM C.RANH: THÁI HÀ 18
QUỐC TẾ C. RANH
X52
X52: PACIFIC OCEAN 01
Vịnh Vân Phong
BẮC VÂN PHONG
CẦU 1: HA 97
 NGỌC QUÝ 02
C.TẢI V.PHONG
CẢNH SÁT BIỂN
CẢNH SÁT BIỂN: LA-06453
 LA-07526
 SG-3607
CONTAINER V.PHONG
ĐẦM MÔN
ĐẦM MÔN: CNT 1000
HÒN KHÓI
HK100: THÀNH LUYỆN 36
HK70: MINH PHÚ 18
HVS
HVS2: JULIE
KHO MỸ GIANG
VPT2: MG-02
NEO ĐẦM MÔN
NEO ĐẦM MÔN: NGỌC QUÝ 01
NEO H. KHÓI
NEO H.KHÓI: HẢI MINH 36-BIDV
 TRƯỜNG AN 26
 VIỆT MỸ
NEO HVS
NEO HVS: JIN DA 27
NEO V.PHONG
NEO V.PHONG: LA-05322
 LA-07443
 LONG PHÚ 03
 TC-39
PPXM LONG SƠN
PPXM LONG SƠN: VŨ ĐÌNH 35
PPXM N.THỦY
STS
TRẠM PPXM XUÂN THÀNH
Đảo Yến
HÒN NỘI
Ninh Chữ
CH.TẢI N.CHỮ
NEO N.CHỮ
NEO N.CHỮ: HẢI ANH 68
 SAO MAI 135
NINH CHỮ
Cà Ná
CÀ NÁ
NEO CÀ NÁ
Trường Sa
NEO TRƯỜNG SA
TRƯỜNG SA