cảng vụ hh nha trang

Thông báo tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2022 của Cảng vụ hàng hải Nha Trang

Thứ Hai, 14/11/2022, 11:22 GMT+7

Cảng vụ hàng hải Nha Trang thông báo tuyển dụng viên chức Đợt 2 năm 2022 với số lượng 01 viên chức; vị trí việc làm: thủy thủ tàu công vụ; bậc lương: 01/4. Nội dung chi tiết về hồ sơ đăng ký dự tuyển, điều kiện đăng ký dự thi, thời gian nộp hồ sơ, địa điểm tiếp nhận hồ sơ và các thông tin liên quan khác được gửi kèm theo.