Thông báo hàng hải khu vực bắn đạn thật tại quần đảo Trường Sa

Thứ Tư, 24/10/2018, 08:14 GMT+7

Đề nghị tàu thuyền không hành hải trong khu vực tổ chức bắn đạn thất theo thời gian trên Thông báo Hàng hải số 898/TBHH-CVHHNT.

Vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng!