Thông báo hàng hải

Thứ Năm, 08/11/2018, 08:46 GMT+7

Thời gian bắn đạn thật: 07h00 đến 08h30 ngày 14/11/2018.

Thời gian bắn dự bị: 14h00 đến 15h00 ngày 15/11/2018.

Khu vực bắn đạn thật tại khu vực Bãi Thông - Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

Trong thời gian bắn đạn thật yêu cầu các phương tiện không di chuyển vào khu vực được thông báo.