Triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công quốc gia

Thứ Ba, 07/12/2021, 14:12 GMT+7

Để triển khai thực hiện nhiệm vụ theo chỉ đạo của Cục Hàng hải Việt Nam tại Văn bản số 5009/CHHVN-PC ngày 03/12/2021 về việc triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, Cảng vụ hàng hải Nha Trang thông báo tới các cá nhân và tổ chức hoạt động hàng hải tại khu vực nội dung sau:

Các cá nhân và tổ chức có nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực hàng hải đối với 33 thủ tục tại Phụ lục kèm theo có thể thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến thông qua Cổng dịch vụ công Bộ GTVT tại địa chỉ: https://dichvucong.mt.gov.vn hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn cho các thủ tục hành chính. Trong quá trình thực hiện, cần sự hỗ trợ về phần mềm, nghiệp vụ đề nghị liên hệ với đầu mối tiếp nhận và hỗ trợ kỹ thuật của hệ thống: Trung tâm Công nghệ thông tin, Số điện thoại: 0243.8222979, hotline: 19000318, Email: bophanhotro@mt.gov.vn.

Cảng vụ Hàng hải Nha Trang trân trọng thông báo./.