Quy phạm pháp luật bãi bỏ của Bộ Giao thông vận tải

Thứ Tư, 15/12/2021, 15:38 GMT+7

Cảng vụ hàng hải Nha Trang thông tin tới các cá nhân, tổ chức có liên quan tới hoạt động tại khu vực quản lý nội dung của Thông tư số 31/2021/TT-BGTVT ngày 07/12/2021 của Bộ Giao thông vận tải bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành, liên tịch ban hành có hiệu lực từ ngày 20/01/2022 và các văn bản pháp luật liên quan kèm theo.

Vui lòng xem file đính kèm để nghiên cứu, triển khai thực hiện.

Trân trọng!