CẢNG VỤ HÀNG HẢI NHA TRANG 29 NĂM HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Thứ Sáu, 24/12/2021, 11:46 GMT+7

Từ đó đến nay, 29 năm trôi qua, mặc dù có những lúc thăng trầm theo những biến đổi chung của đất nước và thế giới. Cảng vụ Hàng hải Nha Trang không ngừng phát triển, vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Cùng với sự phát triển chung của Cảng vụ Hàng hải Nha Trang, Công đoàn Cảng vụ Hàng hải Nha Trang với chức năng, nhiệm vụ được giao cũng đã không ngừng phát triển, thể hiện tốt vai trò là cơ quan đại diện người lao động và bảo vệ lợi ích người lao động, tạo điều kiện cho người lao động yên tâm công tác, phát huy năng lực sáng tạo, góp phần to lớn trong thành công chung của Cảng vụ Hàng hải Nha Trang.

          Ngay từ khi mới thành lập (1992), được sự chỉ đạo của Cục Hàng hải Việt Nam, Lãnh đạo của Đảng ủy, Chi bộ, Lãnh đạo Cảng vụ Hàng hải Nha Trang, với số lượng CCVC không nhiều nhưng Cảng vụ Hàng hải Nha Trang đã nhanh chóng kiện toàn tổ chức, vận động tất cả các CCVC đi đầu trong công tác, thi đua trong học tập, nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ở cương vị mới, nhằm khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

          Trong quá trình xây dựng và phát triển, Cảng vụ Hàng hải Nha Trang dần lớn mạnh, trưởng thành và phát triển. Đến nay, với số lượng CCVCLĐ là 53 người, trong đó: CCVC 48 người, LĐ là 05 người, với 07 phòng nghiệp vụ và Đại diện. Với đặc thù phạm vi hoạt động rộng, trải dài theo địa giới hành chính của 02 tỉnh KhánH  Hòa và Ninh Thuận, các Đại diện, các Điểm thủ tục Thủy nội địa được thành lập ở nhiều nơi để kịp thời phục vụ yêu cầu công tác, phục vụ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp,… tất cả các CCVC đã cố gắng khắc phục khó khăn thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của cơ quan, góp phần tích cực trong sự thành công của Cảng vụ Hàng hải Nha Trang trong thời gian qua. Cơ quan luôn quan tâm thực hiện tốt chế độ chính sách xã hội; quan tâm chăm lo đời sống của CCVCLĐ; thăm hỏi các gia đình có công với cách mạnh, Bà mẹ Việt Nam anh hùng; đặc biệt trong thời gian qua Cảng vụ Hàng hải Nha Trang đã xây dựng 1 nhà tình nghĩa và nuôi 1 bà mẹ Việt Nam anh hùng; động viên, khuyến khích CCVCLĐ học tập nâng cao trình độ cả về chuyên môn nghiệp vụ và ngoại ngữ, với những hỗ trợ động viên kịp thời bằng cả tinh thần và vật chất; chú trọng đến việc chăm lo đời sống cho CCVCLĐ, có việc làm, có thu nhập ổn định đảm bảo được được đời sống; cùng nhiều hoạt động cụ thể thiết thực tạo động lực cho CCVCLĐ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần đáng kể vào thành công của Cảng vụ Hàng hải Nha Trang.

          Trong thời gian tới, với sự nỗ lực của toàn thể CCVCLĐ, cùng với sự quan tâm chỉ đạo giúp đỡ của các ấp ủy Đảng và Cục Hàng hải Việt Nam, Cảng vụ Hàng hải Nha Trang sẽ ngày càng phát triển, góp phần vào việc đưa Cảng vụ Hàng hải Nha Trang phát triển tương xứng với tiềm năng và lợi thế về hàng hải của khu vực, góp phần vào sự lớn mạnh của Ngành hàng hải Việt Nam.

                                                               BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN

                                                                        CẢNG VỤ HÀNG HẢI NHA TRANG