Thông báo về việc triệu tập ứng viên dự xét tuyển vòng 2 và danh mục tài liệu tham khảo dùng cho xét tuyển viên chức vào làm việc tại Cảng vụ hàng hải Nha Trang đợt 2 năm 2022

Thứ Tư, 21/12/2022, 20:52 GMT+7

Cảng vụ hàng hải Nha Trang thông báo để ứng viên dự tuyển được biết về hình thức, thời gian, địa điểm xét tuyển và danh mục tài liệu tham khảo hướng dẫn ôn tập, cụ thể như tại file đính kèm.

Vui lòng xem file kèm theo để biết chi tiết.

Trân trọng!