Thông báo thay đổi thời gian triệu tập ứng viên tham dự xét tuyển vòng 2 Kỳ tuyển dụng

Thứ Ba, 27/12/2022, 09:42 GMT+7

Nội dung chi tiết tại Thông báo kèm theo.

Trân trọng!