Thông báo về thông tin đường dây nóng của Cảng vụ Hàng hải Nha Trang

Thứ Năm, 05/01/2023, 09:08 GMT+7

Cảng vụ Hàng hải Nha Trang xin thông báo về đường dây nóng để tiếp nhận các thông tin phản ánh, kiến nghị, khiếu nại hoặc tố cáo, cụ thể như sau:

- Số điện thoại, số fax, địa chỉ email của cán bộ trực đường dây nóng:

+ Ông Phạm Văn Chương, Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Nha Trang;

+ Điện thoại bàn                                02583.590050

+ Điện thoại di động                          0913.416278

+ Địa chỉ hộp thư cá nhân                  chuongvpcvnt@gmail.com

- Ông Vũ Thanh Hải, Trưởng ban Thanh Tra Nhân Dân;

+ Điện thoại bàn                                02583.590759

+ Điện thoại di động                          0905.269939

+ Địa chỉ hộp thư cá nhân                  haivuthanhcvnt@gmail.com

- Số điện thoại trực ban                      02583.590053

- Số fax                                             02583.590048 

- Địa chỉ mail của Cảng vụ Hàng hải Nha Trang: cangvu.ntg@vinamarine.gov.vn

Đề nghị các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân liên quan trong lĩnh vực hoạt động của Cảng vụ Hàng hải Nha Trang khi phát hiện hoặc thấy có dấu hiệu vi phạm các nội dung nêu trên xin thông báo đến các địa chỉ tiếp nhận thông tin nêu trên. Người cung cấp thông tin qua đường dây nóng được bảo đảm bí mật và được thông báo kết quả xử lý thông tin khi có yêu cầu.

Xin chân thành cảm ơn./.