Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận tải thuộc lĩnh vực hàng hải hết hiệu lực thi hành 06 tháng cuối năm 2022

Thứ Ba, 07/02/2023, 09:29 GMT+7

Cảng vụ hàng hải Nha Trang thông báo tới cá nhân, tổ chức hoạt động hàng hải tại khu vực nội dung các văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận tải lĩnh vực hàng hải hết hiệu lực thi hành 06 tháng cuối năm 2022 như tại các văn bản kèm theo.

Trân trọng!