Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới

Thứ Năm, 23/02/2023, 14:40 GMT+7

Cảng vụ hàng hải Nha Trang thông báo nội dung Quyết định số 103/QĐ-CHHVN ngày 06/02/2023 của Cục Hàng hải Việt Nam về việc ban hành Kế hoạch triển khai Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới và các văn bản liên quan về việc triển khai công tác phòng cháy chữa cháy.

Trân trọng!