Ban hành Nội quy tiếp công dân của Cảng vụ Hàng hải Nha Trang

Thứ Tư, 31/01/2024, 16:20 GMT+7

Quy định về Nội quy tiếp công dân được thể hiện tại Văn bản đính kèm.

Trân trọng!