cảng vụ hh nha trang

Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận tải thuộc lĩnh vực hàng hải hết hiệu lực thi hành 06 tháng cuối năm 2022

Thứ Ba, 07/02/2023, 09:29 GMT+7

Căn cứ Quyết định số 10/QĐ-BGTVT ngày 09/01/2023 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận tải hết hiệu lực thi hành 6 tháng cuối năm 2022; Thực hiện chỉ đạo của Cục Hàng hải Việt Nam tại Văn bản số 271/CHHVN-PC ngày 31/01/2023 về việc thông báo văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận tải hết hiệu lực thi hành 6 tháng cuối năm 2022;
Các bài đã đăng
Trang 1 / 3